Sima Tov

סימן טוב ומזל טוב
(Siman Tov U’mazal Tov)

Good Signs and Good Luck

סימן טוב ומזל טוב
מזל טוב וסימן טוב
סימן טוב ומזל טוב
מזל טוב וסימן טוב

סימן טוב ומזל טוב
מזל טוב וסימן טוב
יהא לנו

יהא לנו יהא לנו
ולכל ישראל.
יהא לנו יהא לנו
ולכל ישראל

Good sign*, and good luck
And good luck and good sign
(x3)
will come to us.

It will come to us, to us
And to all Israel.
(x2)